Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance "

Gaismas iela 15, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

 

Reģistratūra    
Tālr. - 6781 3040
      ambulance.kekavasnovads.lv    
e-pasts: ambulance@kekava.lv
  
 

Rekvizīti:
reģ.Nr.LV90001864560
SEB bankas Dienvidu filiāle
UNLALV2X
konta Nr.LV97UNLA0003001609933

 

  Direktors: Juris Jerums

tālr.: 26523230

juris.jerums@kekava.lv

 

 

  Drukāt