Kā var reģistrēties vai pārreģistrēties pie ģimenes ārsta?

Kā var reģistrēties pie ģimenes ārsta ( vai pārreģistrēties pie cita ģmenes ārsta)?
Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jāaizpilda pacienta reģistrācijas anketu.
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pārreģistrāciju ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā,  izņemot gadījumus, ja pārreģistrācijas iemesls ir dzīvesvietas maiņa.

  Drukāt