Kā piereģistrēt jaundzimušo?

Kā piereģistrēt jaundzimušo?

            Atbilstoši valstī spēkā esošiem normatīviem aktiem, sievietes ģimenes ārstam vai ginekologam, pie kura sieviete saņem grūtniecības norises novērošanu, no grūtniecības 29.- 30. nedēļai, ir pienākums sievieti informēt par nepieciešamību bērnam izvēlēties ģimenes ārstu.
           Gaidāmā bērna vecākiem ir tiesības izvēlēties reģistrēt savu bērnu pie jebkura Latvijas Republikas ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru, iepriekš mutiski vienojoties ar konkrēto ģimenes ārstu par to, ka viņš uzņemsies bērna veselības aprūpi.
            Pēc bērna piedzimšanas, vecāki vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un piereģistrē jaundzimušo. Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta, vecāki kopā ar ārstu aizpilda vienošanos divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, bet otrs – pie pacienta.

  Drukāt