Pacienta iemaksas veselības aprūpes saņemšanai
 Pacienta iemaksas veselības aprūpes saņemšanai
 
Par ambulatoru apmeklējumu pie ģimenes ārsta ārstniecības iestādē pieaugušajiem jāmaksā 1,42 euro
Pie ārsta speciālista ambulatorā ārstniecības iestādē pieaugušajiem jāmaksā 4,27 euro.
Par ģimenes ārsta mājas vizīti
 
 
• Bērniem līdz 18 gadu vecumam - bezmaksas;
• Pirmās grupas invalīdiem - bezmaksas;
• Mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija - bezmaksas;
• Pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās - bezmaksas;
• Pacientiem vecākiem par 80 gadiem - Ls 2,85 euro;
• Pārējiem pacientiem – maksas pakalpojums.
Ar informāciju par valstī noteiktām pacienta iemaksām variet iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā: http://www.vmnvd.gov.lv / 
 
No pacientu iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:
 
1.Bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
3. Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas.
4. Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu; 

 
Uzmanību! Šie noteikumi neattiecas uz maksas pakalpojumiem!
  Drukāt