Veselības aprūpe trūcīgajiem pacientiem
Veselības aprūpe trūcīgajiem pacientiem
No 2012.gada 1.janvāra pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija tiks attiecināta tikai uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem.
Trūcīgās personas atbrīvotas no pacienta iemaksām, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no līdzmaksājuma par kompensējamajiem medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% vai 50% bija jāpiemaksā pašiem.
Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam ienākumu līmenim (120 vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē, sociālais dienests pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
  Drukāt