Eiropas veselības apdrošināšanas karte
No 2004. gada 1. maija, Latvijai pievienojoties Eiropas Savienībai, mūsu valsts iedzīvotāji, īslaicīgi uzturoties kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē, var saņemt valsts garantētu neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Lai šādu palīdzību varētu izmantot, uzturoties kādā no iepriekš minētajām valstīm, iedzīvotājam nepieciešams saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
 
Plašāka informācija par Eiropas veselības apdrošināšanas karti - Nacionālā veselības dienesta mājas lapā-www.vmnvd.gov.lv
  Drukāt