Invalidātes piešķiršana

 

Invaliditātes noteikšana
 
Invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija (VDEĀK).
Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personas iesniegums un  ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju.
Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, izlems jautājumu par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju  invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem, komisija lems, vai cilvēkam noteikt invaliditāti.
Invaliditātes pensijas apmērs ir noteikts likuma „Par valsts pensijām” 20.pantā un tas ir atkarīgs no piešķirtās invaliditātes grupas, no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kā arī no personas individuālā apdrošināšanas stāža.
Invaliditātes ekspertīzes ārstu komisijas darbu izvērtē un iedzīvotāju sūdzības par invaliditātes noteikšanu izskata Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK). Sīkāku informāciju par invaliditātes ekspertīzes kārtību iespējams iegūt mājaslapā www.vdeavk.gov.lv, kā arī zvanot uz VDEĀVK informatīvo tālruni 67614885.
Savukārt plašāku konsultāciju par iespējamo pensijas apmēru Jums var sniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, e-pasta adrese: konsultacijas@vsaa.lv, mājaslapas adrese: www.vsaa.lv

 

  Drukāt