Tavs ģimenes ārsts

Tavs ģimenes ārsts

*sniedz informāciju par pacienta veselības stāvokli, ārstē, kā arī informē

  par pacienta rīcību dažādos ar veselības stāvokli saistītos jautājumos un

  situācijās;

*konsultē veselības jautājumos;

*veic profilaktiskās apskates;

*dod padomus par veselības veicināšanu;

*informē par pārbaudēm un izmeklējumiem, kurus var saņemt ģimenes

 ārsta praksē.

 

                              Ģimenes ārsta praksē var saņemt

 

*ārstēšanu saslimšanas gadījumā;

*pirmo palīdzību vienkāršu traumu gadījumos;

*atbildes uz jautājumiem par veselību un aprūpes iespējām;

*profilaktiskās apskates un vakcināciju;

*jaundzimušā un bērna aprūpi;

*pakalpojumus, ko neapmaksā valsts, atbilstoši katras ģimenes ārsta

 prakses maksas pakalpojumu cenrādim;

*nosūtījumus uz konsultācijām un izmeklējumiem pie speciālistiem, kā

 arī uz dienas stacionāru vai slimnīcu;

*medikamentu-arī kompensējamo- receptes;

*nodot analīzes un veikt vienkāršākos izmeklējumus.

 

                              Ģimenes ārsta prakses darba laiks

 

Plānota medicīniskā palīdzība praksē tiek sniegta pacientiem ar iepriekšēju pierakstu, ne vēlāk kā 5 darba dienas no pierakstīšanās dienas.

Praksē katru dienu vienu stundu ir pieņemšanas laiks pacientiem ar akūtām saslimšanām, kuriem ārsta konsultācija nepieciešama nekavējoties! Tomēr arī šajās situācijās vēlams sazināties ar praksi un vienoties par pieņemšanas laiku.

Maksa par ģimenes ārsta apmeklējumu ir 1 lats.

*Informācija par visām pacienta iemaksām Nacionālā veselības dienesta mājas lapā

www.vmnvd.gov.lv.

Ārpus ģimenes ārsta darba laika mājas vizītes un veselības aprūpi veic dežūrārsts. Informācija par tuvāko dežūrārstu atrodama ambulances mājas lapas sadaļā Uzziņas pacientiem-svarīgi zināt. Informācija par visiem dežūrārstiem-Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv.

  Drukāt