Zāļu droša lietošana
Zāļu droša lietošana
Lai panāktu vēlamo terapeitisko efektu un zāļu lietošana būtu droša-zāles jālieto tādā daudzumā, tik  bieži un tik ilgi, kā pacientam to noteicis ārstējošais ārsts. Pacientam nekādā gadījumā nevajadzētu izlemt pārtraukt zāles lietot pirms noteiktā termiņa, ja tā nav ieteicis rīkoties ārstējošais ārsts. Pretējā gadījumā zāļu lietošana var nesniegt vēlamo efektu vai pat kaitēt veselībai!
  Drukāt