Medikamentu uzglabāšana karstā laikā

Medikamentu uzglabāšana karstā laikā.

               Vasaras mēnešos, īpaši karstajā laikā, jāpievērš uzmanība medikamentu uzglabāšanai atbilstoši norādēm zāļu lietošanas pamācībā. Medikamenta kvalitāti nevar garantēt pat ražotāja noteiktā derīguma termiņa laikā, ja glabāšana nenotiek atbilstoši ražotāja norādījumiem.
              Rūpīgi jāiepazīstas un jāievēro medikamentu uzglabāšanas noteikumi atbilstoši lietošanas pamācības norādēm, izvairoties no zāļu novietošanas tiešos saules staros vai blakus ierīcēm, kas rada siltumu (piemēram, saldējošās ierīces). 
              Augsta temperatūra, galvenokārt, iespaido ziedes un šķidras konsistences  medikamentus, retāk – tabletes. Izmaiņas atkarīgas no zāļu formas un to sastāvā esošo aktīvo vielu īpašībām. Temperatūras ietekmē zālēs samazinās aktīvo vielu daudzums, kas var vājināt medikamenta iedarbību, jo tiek saņemta mazāka zāļu deva.
            Medikamentus, kurus atbilstoši lietošanas norādēm, jāuzglabā aukstā (2-8 grādi) vai vēsā vietā (8-15 grādi), ievietojot ledusskapī, noteikti vajadzētu sargāt no sasalšanas.
           Zālēm, kurām nav noteikti speciāli uzglabāšanas nosacījumi, saskaņā ar šo zāļu ražotāju stabilitātes pētījumiem, ir piemēroti visi klimatiskie apstākļi, kas raksturīgi attiecīgajai ģeogrāfiskai joslai.
  Drukāt