Peldēsimies droši!
Peldēsimies droši!
Speciālisti aicina pirms došanās peldēties izvērtēt savu peldēt prasmi un ievērot šādus piesardzības pasākumus:
  • Bērni nedrīkst iet peldēties  vieni paši vai nepieskatīti rotaļāties ūdens malā. 
  • Peldēšana un alkohola lietošana ir nesavienojami jēdzieni. Peldoties alkohola reibumā cilvēks nevar adekvāti novērtēt savas peldēšanas spējas. 
  • Nirstot vai lecot uz galvas ūdenī, var rasties smadzeņu satricinājums, kakla skriemeļu lūgums vai bezsamaņa, atduroties ar galvu pret gultni, saskaroties ar akmeni vai baļķi.
  • Peldēties vajadzētu tam paredzētās vietās – ierīkotās peldvietās vai pludmalēs. 
  • Nepeldēt tālu no karsta un lielos viļņos. 
  • Nepeldēties vietās, kurās ir slikta peldūdens kvalitāte – piesārņojums vai zilaļģes vai nedrošs krasts, par to liecina pie peldvietas izvietotas zīmes
Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās Veselības inspekcija (turpmāk tektsā - Inspekcija) pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski, respektīvi, pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem – fekālā piesārņojuma indikatoriem, zarnu nūjiņām (E.coli) un zarnu enterokokiem, gan vizuāli, novērtējot peldvietas vispārējo stāvokli. Īpašu uzmanību Inspekcijas vides speciālisti pievērš netipiskai ūdens krāsai, noturīgām putām, peldošiem un citiem atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, zilaļģu vai zaļaļģu savairošanās procesam (ūdens „ziedēšanai”)
Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālisti un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās institūcijas, kā arī sabiedrība – ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas mājaslapas starpniecību.
Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodas Veselības inspekcijas mājaslapā: http:// www.vi.gov.lv/.
  Drukāt