APSTIPRINĀTI
ar Ķekavas novada Domes
2011.gada 10.februāra sēdes
lēmumu Nr.5.§ 1. (protokols Nr.2)
 
Saistošie noteikumi Nr.2/2011
 
Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17. panta ceturto daļu.
 
 
1.       Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” (turpmāk – aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (cenrādis pielikumā).
2.       Samaksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra saņem skaidrā naudā Ķekavas ambulances kasē.
3.       Atzīt par spēku zaudējušiem Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009.gada 25.marta lēmumu 6.§ 6.1. (protokols Nr.13).
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          R.Jurķis
 
 
 
 
Pielikums
Ķekavas novada Domes
2011.gada 10.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2011
 
 
Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis
 
 

Nr. p.k.
Pakalpojums
Mērvienība
Summa Euro
1.
Feldšera apskate ārpus ģimenes ārstu darba laika *
1 vizīte
1,42
2.
Elektrokardiogramma ar ģimenes ārsta nosūtījumu *
1 procedūra
1,42
3.
Elektrokardiogramma bez ģimenes ārsta nosūtījuma *
1 procedūra
2,85
4.
Pārsiešanas, injekcijas *
1 procedūra
1,42
5.
Fizioterapijas procedūra
1 procedūra
2,85
6.
Fizioterapijas procedūra bērniem līdz 18. gadiem
1 procedūra
0,00
7.
Cukura līmeņa noteikšana *
1 procedūra
2,85
8.
Asins analīžu un urīna analīžu nodošana laboratorijā (vecākiem par 18. gadiem) *
1 pakalpojums
1,42
9.
Vienreizējais lietošanas ginekoloģiskais spogulis
1 gab.
0,71
10.
OC iztriepe no dzemdes kakla
1 procedūra
4,27
11.
OC iztriepe no krūts dziedzera
1 procedūra
4,27
12.
Bakterioloģiskā iztriepe
1 procedūra
4,27
13.
Dzemdes kakla DTK
1 procedūra
7,11
14.
Aspirāta paņemšana no dzemdes dobuma + materiāla citoloģiskā izmeklēšana
1 procedūra
18,50
15.
Audu biopsija + histoloģiskā izmeklēšana
1 procedūra
35,57
16.
Intrauterīnās spirāles ielikšana
1 procedūra
21,34
17.
Intrauterīnās spirāles izņemšana
1 procedūra
7,83
18.
STS analīzes (Hlamīdiju RNS/ DNS)
 
1 procedūra
14,23
19.
STS analīzes (Ureoplazma vai mikoplazma ar anibakteriālu jutību)
1 procedūra
11,38
20.
Ultra sonogrāfiskā izmeklēšana
 
1 procedūra
14,23
21.
Taktīlās stimulācijas masāža bērniem līdz 4 gadu vecumam
1 procedūra
5,69
22.
Taktīlās stimulācijas masāža bērniem no 4 gadu vecuma un pieaugušiem
1 procedūra
14,23
23.
Klasiskā masāža pilnai muguras zonai
1 procedūra
14,23
24.
Klasiskā masāža apkakles zonai
1 procedūra
7,11
25.
Klasiskā masāža kakla- krūšu zonai
1 procedūra
7,11
26.
Klasiskā masāža jostas- krustu zonai
1 procedūra
7,11
27.
Klasiskā masāža krūškurvja zonai
1 procedūra
7,11
28.
Klasiskā masāža augšējām ekstremitātēm
1 procedūra
5,69
29.
Klasiskā masāža apakšējām ekstremitātēm
1 procedūra
5,69
30.
Bobota vingrošana (zīdaiņiem)
1 procedūra
7,11
31.
Ārstnieciskā vingrošana bērniem un pusaudžiem
1 procedūra
7,11
32.
Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem pie fizioterapeita
1 procedūra
9,96
33.
Ārstniecisko vingrojumu kompleksa izstrāde
1 procedūra
14,23
34.
Maksas pirmreizējs ārsta speciālista apmeklējums
1 vizīte
14,23
35.
Maksas atkārtots ārsta speciālista apmeklējums
1 vizīte
11,38
36.
Maksas ārsta speciālista apmeklējums bērniem līdz 18 gadiem
1 vizīte
7,11
37.
Spirogrāfija (ārējās elpošanas rādītāju noteikšana)
1 procedūra
7,11
38.
Kopēšanas pakalpojumi
1 A4 formāta lapa
0,07

 
Piezīmes:
- Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6. panta pirmās daļas 1. punktu pievienotās vērtības nodoklis par pakalpojumu nav jāmaksā.
* No maksas par pakalpojumu atbrīvotas Ķekavas novada trūcīgās ģimenes (personas), uzrādot izziņu, atvieglojumi 50% apmērā no pakalpojuma summas - Ķekavas novada maznodrošinātām ģimenēm (personām), uzrādot izziņu.
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                              R.Jurķis
 
   
Apstiprināti
ar Ķekavas novada Domes
2011.gada 29.septembra sēdes
lēmumu Nr. 5.§ 2.(protokols Nr. 18)
 
 
Saistošie noteikumi Nr.21/2011
 
Grozījumi Ķekavas novada Domes 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis”
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 6.punktu,21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
 
 
Izdarīt Ķekavas novada Domes 2011.gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
 
1.      Papildināt saistošos noteikumus ar 39., 40., 41. un 42. punktiem šādā redakcijā:
 
Nr.p.k.
Pakalpojums
Mērvienība
Summa Euro
39.
Ārstnieciskais pedikīrs 30 min.
1 procedūra
14,23
40.
Ārstnieciskais pedikīrs 60 min
1 procedūra
21,34
41.
Atsevišķu pēdu problēmzonu apstrāde (ieaudzis nags, varžacis, kārpas) 30 min.
1 procedūra
7,11
42.
Klasiskais sausais pedikīrs 60 min.
1 procedūra
17,07
 
 
 
Domes priekšsēdētājs:                                                                                      R.Jurķis
 
 
Apstiprināti
ar Ķekavas novada Domes
2012.gada 17.maija sēdes
lēmumam Nr. 5.§ 2.(protokols Nr.10)
 
 
Saistošie noteikumi Nr.13/2012
 
Grozījumi Ķekavas novada Domes 2011.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis”
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 6.punktu,21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
 
 
Izdarīt Ķekavas novada Domes 2011.gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
 
1.     Papildināt saistošos noteikumus ar 43., 44., 45. un 46. punktu šādā redakcijā:
 
Nr.p.k.
Pakalpojums
Mērvienība
Summa Euro
43.
Fizioterapijas procedūra-teipošana līdz 50cm.
1 procedūra
4,98
44.
Fizioterapijas procedūra-teipošana līdz 1m.
1 procedūra
7,11
45.
Fizioterapijas procedūra-vairāku lauku aplikācija (teipošana).
1 procedūra
11,38
46.
Feldšera pakalpojumi dažādos masu pasākumos.
1 stunda
7,11
 
 
Domes priekšsēdētājs:                                                                                               R.Jurķis

 

  Drukāt