PACIENTU IEVĒRĪBAI! Informācija par bērnu klīnisko universitātes slimnīcu!

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca:
Vienotā pieraksta tālr.: 8866
Vienotā pieraksta e-pasts: poliklīnika@bkus.lv
Kardioloģijas klīnika: 67064491
Endoskopiju dienests: 67064454
Rehabilitācijas dienests: 67064456
24 Ph metrija: 67064441
Elektromiogrāfija: 29385924
Ģenētikas centrs: 67536786
Prenatālās diagn. centrs: 66117115

  Tweet Drukāt