Atdzīvināšanas pasākumi 

1.  Pārliecinies par savu un apkārtējo drošību.
2.  Pārbaudi cietušā samaņu: saudzīgi papurini cietušo aiz pleciem un skaļi uzrunā cietušo.
2a. Ja cietušais reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas:
* atstāj cietušo tādā pašā pozā, kā atradi;
*centies noskaidrot, kas noticis ar cietušo un sniedz nepieciešamo palīdzību;
* ja nepieciešams, izsauc NMP (neatliekamo medicīnisko palīdzību);
*regulāri atkārtoti pārbaudi cietušā samaņu.
2b. Ja cietušais nereaģē/neatbild, tad uzskati, ka viņš zaudējis samaņu.
3.  Sauc palīgā citus, liec tiem izsaukt NMP.
4.  Novieto cietušo uz muguras, uz cieta pamata.
5.  Atbrīvo elpceļus atgāžot galvu un izceļot apakšžokli.
6.  Pārbaudi un izvērtē elpošanu redzot, dzirdot un jūtot ne ilgāk kā 10 sekundes.
6a. Ja elpo „normāli”:
*novieto cietušo stabilā sānu pozā;
*atkārtoti pārbaudi cietušā elpošanu.
6b. Ja cietušais neelpo vai  elpo ļoti reti :
*atrodi masāžas vietu uz krūšu kurvja, uzsāc sirds masāžu, izdari 30 masāžas:
   - masāžas temps 100 reizes minūtē;
   - masāžas dziļums 4 – 5 cm.
7a. Veic pārmaiņus sirds masāžu un elpināšanu.
*veic 2 elpināšanas „no mute – mutē”:
*iepriekš atbrīvo elpceļus atgāžot galvu un izceļot apakšžokli;
*katrai elpināšanai patērē apmēram 1 sekundi;
*elpināšanas tilpums 500 – 600 ml (mierīgas izelpas tilpums);
*novēro cietušā pasīvās izelpas;
*neveic vairāk kā 2 elpināšanas.
*Turpini masēt un elpināt attiecībā 30 : 2.
*Ja pirmais elpināšanas mēģinājums bijis neveiksmīgs, tad pirms nākošās elpināšanas:
*paskaties cietušā mutē un izņem visus redzamos svešķermeņus;
*pārbaudi vai cietušā galva ir atgāzta un apakšžoklis izcelts.
*neveic vairāk kā 2 elpināšanas.
Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauc tikai tad ja tev šķiet, ka cietušais sācis elpot! Pārbaudi cietušā elpošanu.
*ja cietušais elpo normāli – novieto stabilā sānu pozā.
*ja cietušais neelpo vai neelpo normāli – turpini atdzīvināšanas pasākumus.
Ja ir vairāki glābēji, tad tie var mainīties patērējot maiņai pēc iespējas mazāku laiku, katrs veic atdzīvināšanas pasākumus 1 – 2 minūtes;
8. Atdzīvināšanas pasākumus veic līdz
*ierodas NMP un pārņem cietušo;
*cietušais sāk normāli elpot;
*tavi spēki izsīkst.
Jebkurā nelaimes gadījumā, kurā cietušais zaudē samaņu, jārīkojas pēc ABC atdzīvināšanas pasākumu principiem!
  Drukāt