Pašvaldības aģentūra “Ķekavas ambulance” (turpmāk tekstā – aģentūra) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.

Aģentūras pastāvēšanas mērķis ir realizēt likumā “Par pašvaldībām” 15. panta 6. daļā pašvaldībai noteiktos pienākumus, proti, pieejamā finansējuma ietvaros nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,  ievērojot citus normatīvos aktus un iedzīvotāju intereses.

Aģentūra savu funkciju veikšanā sadarbojas ar citām pašvaldības un valsts iestādēm, ārstniecības personām, nevalstiskām organizācijām un sabiedrības grupām.

PA “Ķekavas ambulance” ir ārstniecības iestāde, kad vienlaicīgi gan pati sniedz ārstniecības pakalpojumus tiešā veidā, gan nodrošina telpas un pakalpojumus citiem ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā telpu nomnieki.

PA “Ķekavas ambulance” apsaimnieko telpas Gaismas ielā 15, Ķekavā, kurās tiek sniegti gan valsts kvotētie sekundārie veselības aprūpes pakalpojumi, gan maksas pakalpojumi, gan nodrošināta telpu noma ģimenes ārstu, speciālistu un zobārstu privātpraksēm.

Šajās telpās primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedz SIA “Daigas Āboltiņas ģimenes ārsta prakse”, Lienes Vītolas ģimenes ārsta prakse, SIA “Intas Freimanes ģimenes ārsta prakse”, SIA “Ditas Zeltiņas ārsta prakse”, Birutas Sedliņas ģimenes ārsta prakse un SIA “Nimece”.

Ārstniecības telpu grupā Zaļā ielā 5, Baložos, PA “Ķekavas ambulance” nodrošina primārās aprūpes pakalpojumus dr.Tatjanas Petkus ģimenes ārsta praksē.

Ārstniecības telpu grupā Rīgas ielā 2, Baložos, telpas tiek iznomātas SIA “Guntas Āboltiņas ģimenes ārsta prakse”.

Ārstniecības telpu grupā Meistaru ielā 43, Valdlaučos, telpas tiek iznomātas SIA “KSB doktorāts”.

Ārstniecības telpu grupa atrodas arī Daugmalē, “Salnās”.

 

 

  Drukāt