2019. gada īstenots ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/19/A/054 "Aprīkojuma uzlabošana primārās aprūpes sniegšanai PA Ķekavas ambulance"

          Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, papildinot un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu primārās aprūpes pakalpojumu sniegšanai PA "Ķekavas ambulance". 


          Projekta galvenās darbības ir saistītas ar medicīnisko ierīču un datortehnikas iegādi un tā realizācija ļaus papildināt sniegto pakalpojumu klāstu un paātrināt darbu, kā rezultātā uzlabosies pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 8000 EUR, no kā 85% ir ES finansējums. Projekta realizācija ir plānota 5 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža, kas ir līdz 2020.gada janvārim.


          Projekta rezultātā tiks aprīkota Dr. Tatjanas Petkus ģimenes ārsta prakse Baložos Zaļā ielā 5. 

Projekta ietvaros Dr. Tatjanas Petkus ģimenes ārsta prakses telpas aprīkotas ar datortehniku, kā arī daudzveidīgu medicīnisko aprīkojumu - dermatoskopu, ausu irrigatoru, oftalmoskopa komplektu, inhalatoru, fonendoskopiem, fetodopleru, kā arī materiāliem un ierīcēm dažādu ekspress tekstu veikšnanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu  veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.           

 

2012.-2013.g.  P/A „Ķekavas ambulance” par ERAF projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana P/A „Ķekavas ambulance”” līdzekļiem

·       veikts kosmētiskais remonts ģimenes ārstu kabinetos 2. stāvā;

·       rekonstruēts procedūru kabinets;

·       rekonstruēta tualete 2. stāvā;

·       1. stāvā ierīkota ierīkota tualete pacientiem ar kustību traucējumiem;

·       iegādāts pacēlājs pacientiem ar kustību traucējumiem;

·       iegādāta medicīniskā aparatūra.

  

 

 

           

  Drukāt