Primārā veselības aprūpe ir pirmais veselības aprūpes sistēmas līmenis un pirmā cilvēka saskarsme ar veselības aprūpes sistēmu. Primāro veselības aprūpi Latvijā nodrošina ģimenes ārstu prakses, zobārstu un higiēnistu prakses, kā arī slimnīcu ambulatorās nodaļas. Ar Nacionālo veselības dienestu līgumattiecībās esošo ģimenes ārstu pakalpojums ir valsts apmaksāts. Zobārstniecības un higiēnas pakalpojumi pieaugušajiem jāsedz pašiem, bērniem noteiktā apjomā tos apmaksā valsts, ja konkrētais pakalpojuma sniedzējs ir noslēdzis līgumu ar valsti.

Šobrīd Ķekavas novadā praktizē 11 ģimenes ārsti. Informācija par Ķekavas novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem, to reģistrēto pacientu skaitu, reģistrēšanos pie ģimenes ārsta un cita informācija ir pieejama Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā.Valsts apmaksātos sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus (kvotas), kas ir aprēķināti Ķekavas novada plānošanas vienībai, sniedz vairāki pakalpojumu sniedzēji. Plašākais valsts apmaksāto pakalpojumu loks ir “Veselības centra 4” filiālē Valdlaučos, vairāki pakalpojumi tiek sniegti PA “Ķekavas ambulance”. Atsevišķus pakalpojumus sniedz vēl daži pakalpojumi sniedzēji.

Papildus tam PA “Ķekavas ambulance” tiek sniegti arī maksas speciālistu pakalpojumi, sadarbība ar šiem speciālistiem tiek organizēta dažādos sadarbības modeļos, atkarībā no speciālista prasībām.

            Ķekavas novadā tiek sniegti arī zobārstniecības, zobu higiēnas, masāžas, fizioterapijas, fizikālās medicīnas un citi pakalpojumi, daļa no tiem ir saistīti ar aģentūru vai izmanto aģentūras telpas un daļa darbojas pilnīgi nesaistīti.

            Laboratorijas pakalpojumi pieejami E.Gulbja laboratorijā Ķekavā un analīžu noņemšanas punktos, kas ir aģentūras telpās un ģimenes ārstu privātpraksēs, kur to veic sadarbībā ar Centrālo Laboratoriju vai NMS Laboratoriju.

            Diagnostikas pakalpojumi atkarībā no to veida pieejami aģentūras telpās, ģimenes ārstu privātpraksēs, “Veselības centra 4” Valdlauču filiālē, kā arī izmantojot mobilā rentgena un mobilā mamogrāfa pakalpojumus.

 

  Drukāt